MUZ   BURJUVAZİSİ

 

Anamur ve Bozyazı'da muz üreticilerinin toplumsal-geçmişlerine baktığımızda yoksul insanlar olduklarını görmekteyiz.Genelde topraktan geçimini sağlayan bu kesim ancak karnını doyurabiliyordu.Eğitim seviyesi ise son derece düşük ve yok derecesinde idi.

 

Uygulanan İktisat Politikaları ile Devlet,zaman içinde verdiği destekler ile yeni bir sınıfın doğmasını sağladı.Alt yapı yatırımları(Yol,su,elektrik v.s)kredi destekleri,mali destekler gibi.Piyasada ticari kredi faizleri yüksek olmasına rağmen zirai kredi faizlerini düşük tutarak,devlet desteklerini sürdürmekte.Muz üreticileri en önemli yatırım desteklerini ucuz krediler kullanarak sağladılar.Hatta.koruma tedbirleri uzun yıllardır devam etmekte. İthal muz'dan alınan yüksek gümrük vergileri ve kotalar örnek gösterilebilir.Üreticilerin vergi bağımsızlığını da bu desteklere ekleyebiliriz.Muz üreticileri vergilendirme açısından da destek görmekteler...

 

Bütün bu yapılan destekler,girişimci sınıfın doğmasını sağlamak içindir. Girişimci sınıfın doğması ile yeni yatırımlar yapılması sağlanacak ve istihdam yaratılacaktır. Anamur'da muz üreticilerinden"BURJUVA SINIFI"oluştuğu sonucuna varabiliriz.Yani "Muz Burjuvazisi"...

 

Sermaye birikimini sağlamış olan bu kesim,yatırımlarını "RANT" amaçlı değil üretim amaçlı yapmalıdır.Gerçi diyeceksiniz,yeni yeni muz seralarının yapımı üretim amaçlı değil mi?Üretim çeşitlendirilmelidir. Ülkemizde sanayicilerimizin kökenine baktığımızda genelde tüccar ve zanaatkar olduklarını görmekteyiz.Tarım kesimi bu konuda yeterlilik gösterememiştir. Fakat yeni nesiller iyi eğitim gördükleri için kökenleri ne olursa olsun girişimci

lik konusunda farklı olacaklardır.

 

"Muz Burjuvazisi"nin çocuklarının girişimcilik konusunda çok daha ileriye giderek yeni bir"ANAMUR"meydana getirecekleri düşüncesindeyim. 22.02.2006

YUSUF MERT-İKTİSATÇI