40 MİLLETVEKİLİ YERLİ MUZ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ.

        CHP, tarım üreticilerinin sorunların gündeme getirmeye devam ediyor. CHP Antalya Milletvekili Feridun Baloğlu, başta Antalya ve Mersin milletvekilleri olmak üzere, 40 milletvekilinin imzasıyla, yerli muz üreticilerinin sorunlarının incelenmesi ve çözüm yollarının bulunmasını içeren araştırma önergesini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

 

   CHP Antalya Milletvekili Feridun Baloğlu, tarafından hazırlanan ve 40 milletvekilinin de imzalarıyla destek verdiği önergede, Türkiye’de yıllık muz üretiminin 150.000 ton düzeyinde bulunduğu, ancak 300.000 tona ulaşan tüketimin yarısının da ithalat yoluyla karşılandığına dikkat çekildi. Muz üretiminin ALANYA, GAZİPAŞA, ANAMUR VE BOZYAZI ilçeleri ile çevresindeki alanlarda gerçekleştirildiği belirtilen önergede, “mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirilmesi, maliyetleri dürmeye yönelik üretimde çağdaş ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi, pazarlama ve taıma olanaklarının arttırılması, kaçak muz girişinin engellenmesi” gibi konuların değerlendirilmesi istendi. Önergede, “Ülkemizin önem taşıyan bir ürünü olan muzun, AKDENİZ BÖLGEMİZDEKİ üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, nedenlerinin saptanması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve T.B.M.M. içtüzü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim” denildi.

-ÖNERGE VE İMZA VEREN MİLLETVEKİLLERİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

          Ülkemizin önemli bir meyve üretim alanını oluşturan muz üretiminin sorunlarının kapsamlı bir biçimde tartışılması ve çözümler aranması gerekmektedir.

         Anavatanı Güney Çin, Hindistan ve Hindistan ile Avustralya arasındaki adalar olan MUZ; daha sonra Akdeniz kıyılarına ve 18. yüzyılda da bir süs bitkisi olarak ülkemize yayılmıştır.  Muz, 1930’lu yıllarda; meyvesi için yetiştirilmeye başlanmıştır.

         Türkiye’de bugün muzun ülkemizdeki yetiştirilme bölgesi, Akdeniz kıyılarımızdaki ALANYA, GAZİPAŞA, ANAMUR, BOZYAZI ilçeleri ile çevresindeki  alanlardan oluşmaktadır.

         Ülkemizde yıllık muz üretimimiz 150.000 ton olarak gerçekleşmektedir. Ancak 300.000 tona yaklaşan tüketimin yarısı ithalat yoluyla ve çok uluslu şirketlerin kontrolündeki dünya muz piyasasından karşılanmaktadır. Muz üretimimizin ülke gereksinimimizi karşılayamadığı görülmektedir.

          1- Muz üretimindeki temel sorunlar, “mevcut potansiyelimizin tam olarak değerlendirilmemesi, ülkemiz muz tüketiminin tamamını yerli üretimle karşılamak ve giderek tüketim fazlasını ihracata yöneltmek, üretimde yeni ve çağdaş yöntemleri geliştirmek, muzun saklama koşullarının iyileştirilmesi, yurtiçinde pazarlama ve taşıma olanaklarının geliştirilmesi, muzun ülkemizde organik üretim olarak öne çıkarılması v.b.” olarak sıralanmaktadır.

          2- Yerli muz üreticisinin ithal muz karşısındaki konumu da araştırılması gereken önemli bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. Ancak, ithal muz ile rekabet edebilmesinin temel şartı üretim maliyetlerini dürecek yöntemleri bulmaktan geçmektedir. Devletin yerli muzu koruması bir dünce olarak gelişmektedir.

         Gümrük vergileri nedeniyle geçici nefes alabilen  yerli muz üreticisi için önümüzdeki dönemde gümrük vergilerinin dürülmesi yeni sorunlar getirebilir.

          3- Muz üretiminde;

         a) Gübreleme,

         b) İşleme teknolojisi,

         c) Sera teknolojisi,

         d) Pazarlama,

konularında yeterli bilimsel araştırma bulunmamaktadır. Araştırma enstitüleri, muz üretimi konusunda yeni ve bilimsel araştırmalarla üreticiye destek vermelidir. Üniversitelerde, özellikle ziraat fakültelerinde muz  üretimi ile ilgili bölümler kurulmalıdır.

         Muz araştırma istasyonları,  kurulması konusu incelenmeli ve çözüm üretilmelidir.

         Muz üreticilerinin birliğini sağlayacak, üretici birliklerinin kurulmasını kolaylaştıracak, düzenlemeler getirilmelidir.

 

         4- Kaçak muz sorunu da izlenmesi gereken bir tehdit oluşturmaktadır. Gümrüğe girmeden, limandan çıkış yapan araçlarla kaçak muzun ülkeye girişinin önlenmesi konusu araştırılmalıdır.

 

         Bu gerekçelerle, ülkemizin önem taşıyan bir ürünü olan muzun, AKDENİZ BÖLGEMİZDEKİ üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, nedenlerinin saptanması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve T.B.M.M. içtüzü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                  FERİDUN F. BALOĞLU

                                                                  ANTALYA MİLLETVEKİLİ

 

 “Nail KAMACI (Antalya), Hüseyin Ekmekçioğlu (Antalya), Tuncay ERCENK (Antalya), Osman ÖZCAN (Antalya), Osman KAPTAN (Antalya), Atilla Emek (Antalya),  Vahit ÇEKMEZ (Mersin), Ali OKSAL (Mersin), Sedat UZUNBAY (İzmir), Abdülrezzak ERTEN (İzmir), Ahmet KÜK (Çanakkale), Kemal DEMİREL (Bursa), Mevlüt ÇOŞKUNER (Isparta), Kemal KILIÇDAROĞLU (İstanbul), İzzet ÇETİN (Kocaeli), Nuri İLİNGİR (Manisa), Tacidar SEYHAN (Adana), Mehmet KÜKAŞIK (Bursa), Gökhan DURGUN (Hatay), Mehmet BOZTA (Aydın), Mehmet SEMERC (Aydın), M. Mesut ÖZAKCAN (Aydın), Mehmet Ali Arıkan (Eskişehir),  M. Vedat YÜCESAN (Eskişehir), Yavuz ALTINORAK (Kırklareli), Mustafa YILMAZ (Gaziantep), Muharrem İNCE (Yalova), Nurettin SÖZEN (Sivas), Türkan MÇOĞULLARI (İzmir), Ahmet YILMAZKAYA (Gaziantep), Ziya YERGÖK (Adana), Mehmet IŞIK (Giresun), Bülent BARATALI (İzmir), Fahrettin ÜSTÜN (Muğla), Nezir BÜYÜKCENGİZ (Konya), Ufuk ÖZKAN (Manisa), Erdoğan KAPLAN (Tekirdağ), Erdal KARADEMİR (İzmir), Hasan ÖREN (Manisa)”