SERA SÖZLEŞMESİ

 

2- Sera her şey dahil, anahtar teslimi yöntemiyle yapılacaktır.

3- Yapılacak işler ve yapılacak seranın, dikilecek muzun teknik özellikleri aşağıya sıralanmıştır.

4- Yapılacak sera A tipi, kuzey-güney doğrultusunda, tek çatılı, direkler arası yükseklik farkı (eğim) 50 cm olacak şekilde eğim verilmiş, profil sera olacaktır.

5- Sera köşeleri ve yanları birer atlamalı örgü profilden yapılacaktır.

6- Seranın yan yüksekliği 5,4 m olacaktır.

7- Sera içi toprak hazırlığı, sera bitiminden sonra yapılacaktır.

8- Seranın 4 yanında kenarların üstünden aşağıya doğru 1 m eninde, her pencere 1 calaskarla açılacak şekilde havalandırma penceresi yapılacaktır.

9- Serada kullanılan bütün profiller gri renkte antipas boya ile boyanacak, ayrıca direklerin toprağa ve betona gömülen kısımları zift ile boyanacaktır. Ayrıca kaynak yapılan yerler de antipas boya ile boyanacaktır. Kullanılacak elektrotlar 1. kalite olacaktır.

10- Sera direkleri toprak içine en az 60 cm gömülecek şekilde betonlanacaktır. Beton toprak seviyesinden en az 30 cm yükseğe kadar çıkacaktır.

11- Seranın 4 tarafını çevreleyen lente betonu toprak seviyesinden 20 cm derinlikte, 30 cm yükseklikte ve en az 30 cm eninde olacak şekilde atılacaktır.

12- Sera içinde kullanılacak plastik örtü alt katta 12 aylık ve üst katta 36 aylık verim plastik olacak şekilde 2 plastik örtü arasında mesafe olacak şekilde aralıklı olarak, atlatmalı çekilecektir.

13- Plastik örtüyü tutacak plastik çıtaların birleşme yerlerindeki profiller beyaza boyanacaktır. Plastik çıtalar en fazla 70 cm aralıklarla perçin veya pullu cıvata ile tutturulacaktır. Ayrıca lente üstü, tepeler ve alınlar plastik çıta ile çevrelenecektir.

14- Dikim öncesi kullanılacak aban gübreleri yapılacak toprak analizinin Zir.Yük.Müh. Bünyamin Kozak tarafından değerlendirmesi sonucu yapacağı öneriye göre uygulanacaktır. Önerilen gübrelerin yarısı toprak işleme öncesi yüzeye, kalan yarısı da dikim kanallarının içine serilerek uygulanacaktır.

15- Krizma derinliği en az 1 m olacaktır. Toprak yapısına göre drenaj gerekiyorsa (bu değerlendirme de Bünyamin Kozak tarafından yapılabilir) kapalı drenaj sistemi maliyeti teklife eklenmek koşulu ile kurulacaktır.

16- Dikim kanalları kuzey-güney yönünde ve 3 metre aralıklarla ortalama 0 cm derinlikte ve 30 cm yükseklikte olacaktır.

17- Dikim kanalları için 2 sıra, sırta 1 sıra olmak üzere toplam 3 sıra basınç ayarlı damla sulama sistemi kurulacaktır. Ayrıca direklere bağlanacak ve yerden 1,5 m yükseklikte 6 m aralıklarla her yeri kaplayacak şekilde su püskürten 120 lik yağmurlama fıskiyeleri döşenecektir. Ayrıca bütün yüzeyi kaplayacak şekilde, bitki sıraları üstündeki yere sera tavanına sisleme fıskiyeleri yerleştirilecektir.

18- Dikilecek muz fidanları Grand Nine cinsi doku kültürü muz fidanları olacaktır. Muz fidanları Muzcu Fide firmasının (Mehmet Okudan) ürettiği muz fidanları olacaktır.

19- Muz fidanları kanallara 2 m aralıklarla dikilecek ve arkasından can suyu ile sulanacaktır.

20- Sistem, su filtresi, gübre tankı ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir. Elektrik panosundan sonraki harcamalar teklif dışındadır.

21- Seranın sayılan bu özellikleriyle anahtar teslimi yapım bedeli 29 tl/m2 dir. Bu ödemenin yarısı sera demirlerinin araziye indirildiği tarihte nakden, kalan yarısı da seranın bitim tarihinde yine nakden yapılacaktır.

22- Seranın bitim tarihi olarak taahhüt edilen tarihte seranın teslim edilmemesi halinde sera değerinin % 5’i günlük gecikme cezası olarak uygulaancaktır.

23- Anlaşmazlık halinde T.C. Mahkemeleri yetkilidir.