TZOB: Gelişmiş ülkeler DTÖ'yü dinlemez

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararlarına rağmen gelişmiş ülkelerin tarımı desteklemekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Biz de DTÖ'ye göre yasak sayılmayan desteklerle tarım sektörümüzü desteklemeye çalışmak için imkanlarımızı zorlamak durumundayız” dedi.
 


Bayraktar, geçen hafta yapılan DTÖ Hong Kong Bakanlar Konferansı'nda alınan kararlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Hong Kong'ta alınan kararlardan biri olan “tarım ve sanayide gümrük vergilerindeki indirimin Türkiye için fırsat olacağını” ifade ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Bu kararın ülkemiz tarımı için genelde bir fırsat olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi ülkemizde tarımda gümrük vergileri düşük değildir. Türkiye, yeterli bütçe desteği vermediği için başta hayvansal ürünler, hububat ve şeker olmak üzere önemli ürünlerini, haksız rekabete karşı yüksek düzeydeki gümrük vergileri ile koruyabilmektedir. O nedenle bu görüşe katılmak mümkün değildir.”
Bayraktar, ihracat sübvansiyonlarının kaldırılmasının Türkiye için avantaj sağlayabileceğini, çünkü dünyada bu konuda çok büyük destekler vererek fiyatlarını düşüren ve haksız rekabet yaratan ülkeler bulunduğunu bildirdi.
Söz konusu konferansta tarife indirimlerinde İsviçre formülünün benimsendiğini belirten Bayraktar, yüksek gümrüklerle korunmaya çalışılan hububat, şeker, et gibi stratejik ürünlerde en önemli koruma aracı olan gümrük tarifelerinin kaybedilmiş olacağını kaydetti.
Bayraktar, Türkiye açısından oldukça önemli olan özel ve hassas ürün konularında 2006 yılı Nisan ayında yapılacak bakanlar görüşmesinde bir uzlaşı sağlanamazsa, tarım sektörünün ciddi bir zarar tehdidi ile karşı karşıya kalacağına işaret etti.
TZOB Başkanı, “DTÖ kararlarına rağmen gelişmiş ülkeler, tarımı desteklemekten vazgeçmeyecektir. Bu durum dikkate alınarak, DTÖ kararlarına uyum sağlamak, aynı zamanda DTÖ'ye göre yasak sayılmayan desteklerle tarım sektörümüzü desteklemeye çalışmak için biz de imkanlarımızı zorlamak durumundayız” dedi.